Kontakt

Vedoucí laboratoře:

Doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D

Tel.: +420 541 146 122

E-mail: vanekji@feec.vutbr.cz

Technik:

Martin Šturm

Tel.: +420 541 146 137

E-mail: sturm@feec.vutbr.cz

Adresa:

Technická 3058/10, 616 00 Brno, Česká Republika