Fotovoltaická laboratoř

 

Akreditovaná Zkušební laboratoř CVVOZE oddělení PVLab Brno nabízí měření elektrických vlastností a detekci vad fotovoltaických panelů následujícími metodami:

  • Měření účinnosti a výkonových charakteristik FV panelů a článků. Akreditovaná
    zkouška fotovoltaické voltampérové charakteristiky
    (ČSN EN 60904-1, ed.2)
  • Měření účinnosti a výkonových charakteristik FV panelů za reálných klimatických podmínek
  • Lokalizace vad FV panelů a článků metodou elektroluminisence
  • Diagnostika vad FV panelů termokamerou EasIR-9 a solárním analyzátorem Prova 210 přímo na elektrárně
  • Analýza příčin poškození a zničení FV panelů

Pracoviště vzniklo v rámci Centra Výzkumu a Využití Obnovitelných Zdrojů Energie (CVVOZE) při Vysokém učení technickém v Brně.

Laboratoř disponuje slunečním simulátorem švýcarské firmy PASAN. Jedná se o tester PASAN Sun Sim 3C nejvyšší třídy A+/A+/A+ dle normy IEC 60904-9 (nehomogenita záření <1%, dlouhodobá nestabilita záření <1%, spektrum záření ≤ 12,5%). Tento tester pomocí krátkého světelného impulzu definované délky, intenzity a spektra proměří celou voltampérovou charakteristiku fotovoltaického panelu.

V naší laboratoři si můžete prověřit, zda má Váš fotovoltaický panel deklarované parametry, případně zjistit co by mohlo být příčinou jeho nedostatečného výkonu.

Testování fotovoltaických panelů probíhá při standartních podmínkách definovaných normou (výkonová hustota slunečního záření 1000W∙mˉ², spektrum záření AM 1.5, teplota 25˚C).

Majitelé a investoři si nyní mohou ověřit a zkontrolovat funkčnost svých fotovoltaických panelů v laboratoři, jejíž výsledky mohou být podkladem pro reklamační řízení jak s výrobci, tak dodavateli dané technologie. Výsledky těchto zkoušek mají mezinárodní platnost dle mezinárodních norem..

Tým PVLab Brno

CL 1657

ZL_CVVOZE_logo_CZ_rgb


s1

Sluneční simulátor

PASAN Sun Sim 3C je zařazen do nejvyšší možné třídy A+/A+/A+ dle normy IEC 60904-9 (nehomogenita záření <1%, dlouhodobá nestabilita záření <1%, spektrum záření ≤ 12,5%). Tento tester pomocí krátkého světelného impulzu definované délky, intenzity a spektra proměří celou voltampérovou charakteristiku fotovoltaického panelu.

Podrobnosti »

s2

Elektroluminiscence

Pomocí měření metodou elektroluminiscence lze identifikovat defekty FV panelů, které pouhým pohledem nebo jinými měřícími metodami nezjistíme. Měření vychází z reciproční funkce solárního článku, kdy při připojení k elektrickému zdroji dochází ke světelné emisi.

Podrobnosti »

s3

Termovizní měření

Pomocí termovizního měření lze zobrazit rozložení povrchových teplot na FV panelu. Díky tomu má použití termokamery při detekci defektů na FV panelech několik výhod. Anomálie je jasně viditelná. Diagnostiku pomocí termokamery lze použít ke skenování již nainstalovaných a do provozu uvedených panelů bez nutnosti jejich odpojování. Další výhodou je rychlost prováděného měření.

Podrobnosti »

s4

Měření v reálných podmínkách

Měření Volt-Ampérových charakteristik solárním analyzátorem Prova 210 lze provádět přímo na místě FV elektrárny. Zaznamenaná data lze dále zpracovávat v počítači pomocí příslušného software. Pomocí termovizního měření lze zobrazit rozložení povrchových teplot na FV panelu.

Podrobnosti »